Резултати од писмениот испит по Административно право

Почитувани студенти,

На овој линк  можете да ги најдете резултатите од писмениот испит по Административно право одржан на 10.09.2019 година.

Оценките можете да ги земете на ден 16.09.2019 во 10:00 часот кај предметите професори (проф. д-р Борче Давитковски и проф. д-р Ана Павловска-Данева).

Срдечно,

од предметните професори

СООПШТЕНИЕ

Датумот за полагање на предметот Право и информатичка технологија кај Проф. д-р Драги Рашковски во втората декада се полага на 25.09.2019 година во 16:00 часот

ФИНАНСОВО ПРАВО – резултати од завршен испит (4.9.2019)Почитувани студенти,

во прилог се резултатите од завршниот испит по предметот Финансово право кој се спроведе на 4.9.2019 година во рамки на септемвриската испитна сесија.

Терминот за оцени и усно допрашување ќе биде дополнително објавен, по спроведување на испитот во втората декада.СООПШТЕНИЕ

Испитот Судско право ќе се одржи на 11.09.2019 година во 11 часот.

Соопштение

Испитите по Социологија на правото и Политичка социологија кај доц. д-р Милена Апостоловска Степаноска ќе се одржат на 10.09.2019 во 11:30h во амфи 4.