СООПШТЕНИЕ

Се информираат студентите кои ги имаат избрано предметите политичка култура и политичка митологија кај проф. д-р Ненад Марковиќ во летниот семестар 2018-2019 академска година, дека консултациите по предметот ќе се одвиваат секој петок од 9 до 11 часот во ТЕМПУС просторијата. Првата средба ќе се одржи на 19 април (петок).

Резултати од испитот по Вовед во право на ЕУ- априлска сесија

Оценките од испитот по Вовед во право на ЕУ од априлска казнена сесија ќе се внесуваат на 22.04. (понеделник) во 14 часот во кабинетот на доц. Ценевска (спроти Клуб на оратори). Увидот во тестовите ќе се врши во истиот термин.

Усното доиспрашување кај проф. Петрушевска кое се однесува САМО за студентите кои сакаат да доодговараат за повисока оценка ќе се спроведе на 22.04. (понеделник) во 13 часот во кабинетот на професорката.

Резултатите преземете ги ТУКА.