Резултатите од испитот Право на интелектуална сопственост во јунски дополнителен рок.

Почитувани Студенти,

Во прилог се резултатите од испитот Право на интелектуална сопственост одржан во јунскиот дополнителен рок.

Резултатите можете да ги погледнете на следниов линк. ТУКА

Студентите да се јават кај проф. д-р Неда Здравева на 21.08 или на 23.08.2018 од 12 до 14 часот за внесување оценка.

 

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите дека испитите по:

– Казнено право (колоквиум и испит кај проф. д-р Методија Каневчев и проф. д-р Александра Груевска Дракулевски),
– Криминологија,
– Пенологија,
– Кп-применета програма,
– Социјална патологија,

во третата испитна септемвриска сесија ќе се одржат на:

– прва декада 3.9.2018 година во 10 часот и
– втора декада 24.9.2018 година во 10 часот.

Студентите ќе можат да го пријават и полагаат испитот само во еден термин во третата испитна септемвриска сесија.

Од Професорите,

Резултати од испитот по Вовед во правото за правни студии, политички студии и новинарски студии и по Филoзофија на правото одржан на 30.06.2018 година кај доц. д-р Александар Љ. Спасов

Почитувани Студенти,

Во прилог резултатите од испитот по Вовед во правото за правни, политички и новинарски студии и по Филозофија на правото, одржан на 30.6.2018 кај доц. д-р Александар Љ. Спасов.

Резултатите можете да ги погледнете на следниов линк. ТУКА.

Финансово право – термини за влезен колоквиум и завршен испит (септемвриска сесија)

Почитувани студенти,

 

влезниот колоквиум и завршниот испит по предметот Финансово право ќе се спроведат во следните термини:

 

– Влезен колоквиум – 4.9.2018 (вторник) во 11 часот

 

– I термин за завршен испит – 5.9.2018 година (среда) во 11часот – РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ со поднесување на студентски лист до Службата за студентски прашања Е 20.8-3.9.2018 ЗАДОЛЖИТЕЛНО НАВЕДУВАЈЌИ НА ПРИЈАВАТА ДЕКА ЌЕ СЕ ПОЛАГА ВО првиот термин

 

– II термин за завршен испит – 19.9.2018 (среда) во 11часот – РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ со поднесување на студентски лист до Службата за студентски прашања Е 6.9-17.9.2018 ЗАДОЛЖИТЕЛНО НАВЕДУВАЈЌИ НА ПРИЈАВАТА ДЕКА ЌЕ СЕ ПОЛАГА ВО вториот термин.

 

Просториите за полагање ќе бидат објавени во рамки на глобалниот распоред на испит.

Резултати од испитот Вовед во Право на ЕУ (дополнителна јунска сесија)

Почитувани Студенти,

Во прилог резултатите од испитот Вовед во Право на ЕУ одржан во дополнителната јунска сесија.

Резултатите можете да ги погледнете на следниов линк. ТУКА

Оценките од испитот по Вовед во правото на ЕУ одржан во дополнителната јунска сесија ќе се внесуваат во четврток (5.07) во 12 часот, во кабинетот на доц. Ценевска (спроти Ораторски клуб). Увидот во тестовите ќе се врши во истиот термин.

ДОГОВОРНО ПРАВО: РЕЗУЛТАТИ ОД ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ

Во прилог се резултатите од завршното оценување по наставниот предмет договорно право. Оцените ќе се впишуваат во индекс на 02.07.2018 година, од 11:00 до 11:15 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ. Студентите со себе задолжително да носат индекс, уредно пополнета пријава за испит, доказ за уредена обврска за административна такса, како и доказ за уредена обврска за полагање во дополнителна сесија. Личното присуство не е задолжително. Надвор од овој термин оценки ќе се впишуваат само во дополнителни јавно закажани термини. Увид ќе може да се изврши во истиот термин. Во однос на увидот, личното присуство е задолжително. Надвор од овој термин нема да може да се врши увид.

Резултатие можете да ги погледнете на следниот линк. ТУКА