Поени од есеи по Административно право (заклучно со 30.03.2020) / тема Кадри во администрацијата

Би сакале да изразиме благодарност за Вашиот интерес да пишувате есеи и учествувате во вежбите по предметот Административно право.

На овој ЛИНК се наоѓаат поените на студентите од првата група студии за нивниот есеј од темата Одговорност на администрацијата.

На овој ЛИНК се наоѓаат поените на студентите од првата група студии за нивниот есеј од темата Одговорност на администрацијата. 

Срдечен поздрав,

Од Катедрата

Поени од есеи по Административно право (заклучно со 21.03.2020) / тема Одговорност на администрацијата

Почитувани колеги,

Би сакале да изразиме благодарност за Вашиот интерес да пишувате есеи и учествувате во вежбите по предметот Административно право.

На овој ЛИНК се наоѓаат поените на студентите од првата група студии за нивниот есеј од темата Одговорност на администрацијата.

На овој ЛИНК се наоѓаат поените на студентите од првата група студии за нивниот есеј од темата Одговорност на администрацијата.

Срдечен поздрав,
Од Катедрата

Материјали за учење и есеи за студентите кои го слушаат предметот Административно право

Почитувани студенти,

Имајќи го предвид привремениот прекин на наставата на високо-образовните установи, наставните целини по предметот Административно право кои требаше да бидат опфатени на 16.03.2020 и 23.03.2020 година ќе се учат преку читање на материјата од учебникот по Административно право (достапен на: http://www.ukim.edu.mk/e-izdanija/PRF/Administrativno_pravo_I.pdf). Освен тоа, Ве охрабруваме да ги проучите и следните две презентации:

· Одговорност на администрацијата (ЛИНК);

· Кадри во администрацијата (ЛИНК).

Во поглед на вежбите, Ве охрабруваме да пишувате есеи на теми поврзани со соодветните наставни целини. Иструкциите за пишувањето на есеите можете да ги пронајдете во Упатството (ЛИНК).

Срдечно,

проф. д-р Борче Давитковски

проф. д-р Ана Павловска-Данева

проф. д-р Ивана Шумановска Спасовска

м-р Константин Битраков

ВЛЕЗНИОТ КОЛОКВИУМ ПО ВОВЕД ВО ПРАВОТО (ПРАВНИ СТУДИИ, ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ МК И НОВИНАРСТВО) И ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВОТО ЗА МАРТОВСКО-АПРИЛСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА КАЈ ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДАР Љ. СПАСОВ СЕ ОДЛОЖУВА ДО КРАЈОТ НА ВРЕМЕНИОТ ПРЕКИН НА НАСТАВАТА. ЗА НОВИОТ ТЕРМИН ЌЕ ИМА ДОПОЛНИТЕЛНО СООПШТЕНИЕ

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Право и информатичка технологија, согласно одлуката за спороведување на дополнителна испитна сесија за студенти-апсолвенти кај Проф. д-р Драги Рашковски ќе се одржи на ден 27.02.2020 година во 13 часот.

СООПШТЕНИЕ

СТУДЕНТИТЕ ГИ СЛУШААТ ПРЕДМЕТИТЕ ВО ИСТИТЕ ГРУПИ ВО КОИ ГИ СЛУШАЛЕ ПРЕДЕМТИТЕ ОД ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР.

Административно право

Се известуваат студентите кои треба да си ги подигнат индексите со внесени оценки по предметот Административно право од јануарската испитна сесија (27.01.2020 и 03.02.2020) дека тоа можат да го сторат во Службата за студентски прашања после 13:00 часот во четврток (13.02.2020). Исто така, студентите кои го полагале испитот во јануарската испитна сесија се известуваат дека резултатите од испитот се конечни и дека нема можност за корекција на оценките.

Од катедрата