ОТШТЕТНО ПРАВО: VIII-МИ СЕМЕСТАР: ТЕРМИН ЗА КОНСУЛТАЦИИ

Се известуваат студентите кои ја оптирале предметната програма отштетно право, како изборна во рамките на VIII-миот семестар на насоката за граѓанско материјално право и граѓанско процесно право, дека за истата ќе се држи само менторска настава, од причина што не е формирана група од најмалку 21 студент. Во поглед на начинот на полагање и испитната литература, консултации ќе се држат на 01.03.2018 година, од 10:30 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ.