Устен испит по Применета економика

Устен испит по Применета економика – правни студии ќе се одржи на 6.11.2017 понеделник во 9h во Предавална 4.