“Влијанието на дигитализацијата врз медиумскиот пејзаж – нова улога за новинарот?” – Работилница

Правен факултет “Јустинијан Први”, Универзитет
“Св. Кирил и Методиј”, Скопје
Нова сала за ННС, 1 кат

Датум: вторник, 14 ноември 2017 година

Време: 10.00 – 12.15 часот

Јазик: англиски

Во прилог се дополнителните информации за настанот.ТУКА

Background of Fojo Media Institute & director Kersti Forsberg. ТУКА

News Verification Guide. ТУКА