СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 28.12.2022 година (среда) со почеток во 10 часот, кандидатот м-р Филип Ристески ќе ја брани својата докторска дисертација на тема„Неисполнувањето како основ за раскинување на договорот за продажба во домашното и во меѓународното право“.  Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје,  (сала за ННС под деканат). 

Од Правниот факултет      

„Јустинијан Први“ во Скопје 

Известување за прва испитна сесија во учебна 2022/2023 година

Почитувани,   

Ве известуваме дека согласно Академскиот календар на Универзитетската школа за докторски студии во учебната 2022/2023 година првата испитна сесија ќе се спроведе во период од 16 јануари до 14 февруари 2023 година.    

Термините за испитите во првата испитна сесија во учебната 2022/2023 година студентите ги договараат во координација со предметните наставници врз основа на пријавата за избор на предметите од академската обука.   

Со почит

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.11.2022 година (понеделник) со почеток во 12 часот, кандидатот м-р Емрах Михтароски ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: „Создавањето на сопственичката структура и положбата на малцинските акционери во корпорациите“.  Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје,  (сала за ННС под деканат). 

Од Правниот факултет      

„Јустинијан Први“ во Скопје 

07/11/2022

СООПШТЕНИЕ

Почитувани, 

Ве информираме дека годишната конференција на трет циклус на академски студии – докторски студии за втори, четврти и шести семестар ќе се реализира во период од 21.11.2022 година до  09.12.2022 година. 

За таа цел, потребно е пријавите за учество на годишната конференција од Вашата студиска програма да ги доставите до архивата на факултетот   најдоцна до 14.11.2022 година. 

  • За конференцијата во вториот семестар на трет циклус на студии, студентот поднесува: пријава (во три примероци потпишана од менторот и од студентот), краток труд кој содржи преглед на актуелната литература поврзана со истражување на специфична област, како можност за изработка на докторскиот труд, презентација за пишаниот текст и во определениот термин реализира јавна презентација; 
  • За конференцијата во четвртиот и шестиот семестар на трет циклус на студии, студентот поднесува: еден примерок од семинарскиот труд, пријава (во три примероци потпишана од менторот и од студентот), презентација на рецензираниот труд, од семинарот во претходниот семестар и во определениот термин реализира јавна презентација; 

Право на учество на годишната конференција за четврти и шести семсетар имаат студентите кои ја реализирале активноста од трети, односно петти семестар и преку советот на студиска програма на трет циклус на студии добиле позитивна рецензија за поднесениот докторски семинар. 

Со почит, 

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 26.10.2022 година (среда) со почеток во 13.30 часот, кандидатот м-р Мухамед Јашари ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: „Руската надворешна политика под водството на Владимир Путин и Западен Балкан“.  Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје,  (сала за ННС под деканат). 

Од Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје