СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на ден 11.09.2020 година (петок) во 13 часот, кандидатката М-р Ана Виткова ќе ја брани својата докторска дисертација на тема:

Движењата за независност, правото на самоопределување и безбедноста на малите држави

Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје, Бул. „Гоце Делчев“9б – Скопје (сала за ннс под деканат)

Од Правниот факултет

ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

СООПШТЕНИЕ

Во  прилог ви е прикачен докторски труд од обраната на докторска дисертација на кандидатот м-р Емилија Локвенец .

СООПШТЕНИЕ

Во прилог ви е даден докторски труд од обраната на докторска дисертација на кандидатот Никола Ѓоршевски.

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на ден 19.05.2020 година (вторник) во 15 часот, кандидатката М-р Дритон Куќи ќе ја брани својата докторска дисертација на тема:

,,За нарушеното начело на поделба на власта: законодавна vs извршна“

Одбраната ќе се одржи на платформата Microsoft teams.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на ден 19.05.2020 година (вторник) во 15 часот, кандидатката М-р Дритон Куќи ќе ја брани својата докторска дисертација на тема:

,,За нарушеното начело на поделба на власта: законодавна vs извршна“

Одбраната ќе се одржи на платформата Microsoft teams.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје