Симулација на судење

simulacija-sudenje

Симулација на судење која се одржа на 29.11. 2016 година на Правниот факултет Јустинијан Први

Во рамите на активностите за 2016 година во однос на анти – дискриминацијата, говорот од омраза и криминалот од омраза, студентите од Правниот факултет Јустинијан Први одржаа симулација на судење во однос на дискриминација од работен однос. Во симулацијата учествуваа 15 студенти со соодветни улоги во спорот. Студентите беа подготвувани од страна на доц. д-р Лазар Јовевски и судиите Бојана Велковска и Хилда Мешкова. Симулацијата се одржа во свечениот амфитеатар на Факултетот, каде simulacija-sudenje-2поздравно се обрати в.д. деканот на Правниот факултет проф. д-р Сашо Георгиевски, Жанета Поповска како претставник на ОБСЕ, доц. д-р Лазар Јовевски и судија Хилда Мешкова од Основен Суд Скопје 2 Скопје.
Во рамките на симулацијата имаше и мини изложба со теми од дискриминација како да се превенира истата.

Обични херои – Хелсиншки комитет

obichni-heroi

helsinshki-komitet-obichni-heroiНа 28.11.2016 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ беше одржана младинската работилница насловена како “Обични херои” во соработка на Хелсиншкиот комитет за човекови права на РМ и Центарот за пост-конфликтно истражување (БиХ). Работилницата траеше два дена. На првиот ден воведно обраќање имаше в.д. продеканката за наука и меѓународна соработка доц. д-р Ирена Рајчиновска Пандева, беше одржана работилница со Татјана Миловановиќ од Центарот за пост-конфликтно helsinshki-komitet-obichni-heroi-2истражување – проекција на документарни филмови и разговори за проектот „Обични херои“ (прв дел) и предавање на д-р. Ана Чупеска Станишковска на тема „Национално помирување и транзициска правда: контекстот на Република Македонија“. На вториот ден беше одржана работилница со Татјана Миловановиќ и проекција на документарни филмови од проектот „Обични херои“ (втор дел), предавање на д-р. Ирина Талевска на тема „Обичните херои на Холокаустот“ и разговор со Кристина Озимец на тема граѓанско новинарство и дигитален активизам.

Предавање на тема изборите во САД и медиумите

predavanje-izbori-vo-sad

predavanje-izbori-vo-sad-2Американските новинари Barbara Cochran и John Cochran одржаа две предавања на тема ,,Изборите во САД и медиумите” на 18 и 19.10.2016 година на Правниот факултет ,,Јустинијан Први”. На предавањата присуствуваа студенти од сите студиски програми од прв и втор циклус.