СЕДМО ГОДИШНО ПРЕДАВАЊЕ ЗА АМЕРИКАНСКИОТ УСТАВ

На 30 ноември 2017 година /четврток/ предавање на тема „Четвртиот амандман на американскиот устав и еволуцијата на користењето на технологијата како доказ во САД“ ќе одржи Џон Мекнил, правен советник во амбасадата на САД. Џон Мекнил е поранешен помошник на јавниот обвинител на Масачусетс.

Предавањето ќе се одржи во амфитеатар 3 со почеток во 10 часот во рамки на редовните предавања по историја на правото кај проф. д-р Мишо Докмановиќ.

Настанот е организиран во соработка со Македонско – американската алумни асоцијација, амбасадата на САД и Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.

Свеченост за отворање Правна клиника за анти-корупција

Почитувани,

Задоволство ни е да Ве информираме дека Правниот факултет „Јустинијан Први“, во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, презеде напори за отворање на нова Правна клиника која ќе се бави со Анти-корупција. Се очекува дека Правната клиника за анти-корупциско право ќе започне со активна работа од идната академска година.

Во таа насока, на ден 27ми ноември 2017 година со почеток во 10:30 часот на Правниот факултет „Јустинијан Први“ ќе се одржи Свеченост за промоција и отворање на Правната клиника за анти-корупциско право (во Стара сала за ННС).

Настанот ќе се одвива според следната агенда:

10:30 – 10:50
Поздравен говор
Проф. Горан Коевски, Декан на Правниот факултет „Јустинијан Први“
Г. Алфредо Стриполи, Шеф на отсекот за владеење на правото, Мисија на ОБСЕ во Скопје
10:50 – 11:10
Презентација на Правната клиника
Проф. Борче Давитковски
Проф. Гордана Лажетиќ
Проф. Ана Павловска-Данева
11:10 – 12:00
Коктел

Ве молиме Вашето учество да го потврдите не подоцна од 24ти ноември 2017 година кај м-р Константин Битраков на следната адреса: pravnaklinika.antikorupcija@gmail.com

 

Учество на Правниот факултет „Јустинијан Први” во меѓународниот проект „Реструктурирање на друштвата и правото на ЕУ”

megjunaroden-proekt

Правниот Факултет „Јустинијан Првиво Скопје, учествува во реализацијата на Меѓународниот проект „Реструктурирање на друштвата и правото на ЕУ(Restructuring of Companies and the EU Law – RoCEU). Проектот е поддржан од страна на Австриската агенција за меѓународна соработка во областа на образованието и истражувањата (OAED – Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research) и е составен дел од Програмата за кооперација во Високото Образование (The New Cooperation Programme for Higher Education – IMPULSЕ). Временската рамка на проектот е периодот 2016- 2018.

Главен координатор на Проектот е Универзитетот за економија и бизнис во Виена (Wirtschaftsuniversität Wien – WU), а учесници во проектот се Универзитетот „Св.Кирил и Методиј” – Скопје (преку Правниот факултет „Јустинијан Први” – Скопје) и Универзитетот во Београд (преку Правниот факултет во Београд).

Членови на RoCEU IMPULSE Проектот од Правниот Факултет „Јустинијан Први” се: проф.д-р Тодор Каламатиев (во својство на национален координатор и експерт по трудово право), проф.д-р Горан Коевски (член на проектот и експерт по право на друштва) и доц.д-р Александар Ристовски (член на проектот и експерт по трудово право).

RoCEU IMPULSE Проектот, содржи детална програма со активности кои вклучуваат: организација на меѓународни конференции (на кои учество земаат видни експерти во областите трудово право и право на друштвата, социјални партнери, претставници на пошироката академска заедница и слично), академски курсеви (наменети за студентите од соодветните правни области), можност за мобилност на научниот кадар (студиски престој на WU Универзитетот во Виена), набавка на стручна литература за унапредување на наставно-научниот процес и финална меѓународна конференција во Виена. Резултатите од спроведените истражувања ќе се објават во престижни меѓународни часописи.

 

Во рамките на Проектот, до сега, реализирани сé следните активности:

  • Почетна (kick-off) средба во WU Универзитетот во Виена (од 02-04 јуни, 2016 година)на која со свое присуство и дискусии учествуваа проф.д-р Тодор Каламатиев и доц.д-р Александар Ристовски
  • Меѓународна Конференција со наслов „Restructuring of Companies and Protection of Employees’ Rights: Views from the EU, Austria, Serbia and Маcedonia” и Macedonia” и Академски Курс наменет за студентите на Правниот факултет во Белград (кои се одржаа на Универзитетот во Белград, во периодот 02-04 март, 2017 година) – на кои со свое присуство, презентација и предавање учествуваа проф.д-р Тодор Каламатиев и доц.д-р Александар Ристовски
  • Меѓународна Конференција со наслов Restructuring of Companies and Their Consequences in Relation to Employees: Conditions, dilemmas and challenges in the laws of the EU, Austria, Macedonia and Serbia” и Академски Курс со наслов Restructuring of Companies and the EU Law: Key Labour Law and Company Law Aspects” наменет за студентите на Правниот Факултет „Јустинијан Први” (кои се одржаа на Правниот Факултет „Јустинијан Првиво Скопје, во периодот 06-08 ноември, 2017 година) – на кои со свое присуство, презентација и предавање учествуваа проф.д-р Тодор Каламатиев, проф.д-р Горан Коевски и доц.д-р Александар Ристовски.

Меѓународната Конференција, се состоеше од четири различни сесии, на кои, со своја презентација учествуваа различни говорници. Првите две сесии, беа посветени на проблематиката на „реструктурирањето”, анализирана низ призмата на трудовото право, додека вторите две сесии ја третираа истата проблематика од аспект на компаниското право. Покрај членовите на националните истражувачки тимови во RoCEU IMPULSE Проектот од WU Универзитетот во Виена, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј (Правен Факултет „Јустинијан Први”), и Универзитетот во Белград, свое учество во својство на презентери на Конференцијата земаа и други професори од Правниот Факултет „Јустинијан Први”, претставници на социјалните партнери, судии, претставници од неколку компании и експерти од практиката.

Академскиот Курс, опфати повеќе предавања наменети за студентите од Правниот Факултет. Предавањата беа распоредени во три последователни дена и на нив, студентите можеа да се запознаат со клучните аспекти на правото на ЕУ во делот на „реструктурирањето на друштвата и последиците во однос на работниците” и хармонизацијата на трудовото право и правото на друштвата на Република Македонија и Република Србија со правото на ЕУ. На Академскиот Курс, присуствуваа вкупно 40 студенти од првиот, вториот и третиот циклус на студии на Правниот Факултет.

 

Студентите запишани во прва година на прв циклус на студии во учебната 2017/18

СООПШТЕНИЕ

 

Студентите запишани во прва година на прв циклус на студии во учебната 2017/18 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, во период од 20.11.2017 година до 15.12.2017 година од Службата за студентски прашања ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да си ги подигнат документите за завршено претходно образование (свидетелства од сите класови и свидетелство за завршено средно образование).

“Влијанието на дигитализацијата врз медиумскиот пејзаж – нова улога за новинарот?” – Работилница

Правен факултет “Јустинијан Први”, Универзитет
“Св. Кирил и Методиј”, Скопје
Нова сала за ННС, 1 кат

Датум: вторник, 14 ноември 2017 година

Време: 10.00 – 12.15 часот

Јазик: англиски

Во прилог се дополнителните информации за настанот.ТУКА

Background of Fojo Media Institute & director Kersti Forsberg. ТУКА

News Verification Guide. ТУКА

Правен факултет ” Јустинијан Први ” во Скопје организира Ораторската вечер ” Иво Пухан “

Организациониот одбор на Ораторската вечер ” Иво Пухан ” објавува ПОВИК за учество на XXI Ораторска вечер ” Иво Пухан ”

Во прилог се дополнителните информации како и пријавување за учество. ТУКА

Правниот факултет во Скопје го одбележува својот 66-годишен јубилеј

Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје денес одбележува 66 години од своето основање. На 3 ноември 1951 година, Владата на Народна Република Македонија го основаше Правно-економскиот факултет како член на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Програмата за одбележување традиционално се организира во рамките на Меѓународниот ден на правата на човекот во декември. За многу години!

Од Деканатот на Правниот факултет

Конкурс за ангажирање студенти на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје за потребите на Стручната служба на Факултетот

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје распишува конкурс за избор на најмногу 20 студенти кои ќе бидат ангажирани за технички активности во Стручната служба на Факултетот во текот на учебната 2017/2018 година и тоа најмногу 10 студенти ангажирани во зимскиот семестар во учебната 2017/18 година (во период декември 2017 година, јануари, февруари и март 2018 година) и најмногу 10 студенти ангажирани во летниот семестар во учебната 2017/18 година (во период април, мај, јуни, до 10 јули и од 15 август 2018 година).

Во прилог се дополнителните информации како и аплицирање за конкурсот. КЛИКНИ
ТУКА.

Одлука за спроведување дополнителна /октомвриска/ испитна сесија во учебната 2017/18 година за студенти на ПРВ и ВТОР циклус на студии

Одлука за спроведување дополнителна /октомвриска/ испитна сесија во учебната 2017/18 година за студенти на ПРВ циклус на студии
ТУКА.
Одлука за спроведување дополнителна /октомвриска/ испитна сесија во учебната 2017/18 година за студенти на ВТОР циклус на студии
ТУКА.

Распоред на часови за ВТОР ЦИКЛУС на студии за учебната 2017/2018 година.

Во прилог е распоредот по насоката КАЗНЕНО ПРАВО. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката ГРАЃАНСКО ПРАВО 7-МИ СЕМЕСТАР. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката ГРАЃАНСКО ПРАВО 9-ТИ СЕМЕСТАР. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката ДЕЛОВНО ПРАВО 7-МИ СЕМЕСТАР. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката ДЕЛОВНО ПРАВО 9-ТИ СЕМЕСТАР. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката ФИНАНСОВО ПРАВО 7-МИ СЕМЕСТАР. ТУКА.