ОБЛИГАЦИИ: ТЕРМИН ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ (ПРЕД СЕСИЈА)

Се известуваат студентите дека завршниот испит по облигационо право, пред редовната сесија, ќе се полага на 22.12.2017 година, од 10:00 часот, во амфитеатар 4. Терминот се однесува само на студентите запишани во V-ти семестар во академската 2017/2018 година. Терминот е фиксен. Студентите со себе задолжително да носат индекс, уредно пополнета пријава за испит, како и доказ за уредена обврска за административна такса.

Ј. Дабовиќ

Н. Гавриловиќ

Н. Здравева