Одлука за спроведување дополнителна/испитна сесија во учебната 2017/18 година за студенти на втор циклус на студии

Во прилог е одлукта за спроведување дополнителна/испитна сесија во учебната 2017/18 година за студенти на втор циклус на студии. ТУКА