Резултати од завршен испит и есеј по предметите Политички теории, Политичка филозофија и Цивилно општество

Во прилог резулатите од завршен испит и есеј по предметите :

Политички теории ИСПИТ, ЕСЕЈ

Политичка филозофија ИСПИТ, ЕСЕЈ

Цивилно општество ИСПИТ И ЕСЕЈ