СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  НАСЛОВ НА ТРУДОТ  ДАТУМ  ЧАС  ПРОСТОРИЈА 

 

Бојан Петровски  Судот на правдата на ЕУ и уставните судови на земјите членки на ЕУ – соработка или конфликт?  14.12.2023 

(ЧЕТВРТОК) 

11:00  Нова сала за ННС 
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux