СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСЛОВ НА ТРУДОТ 

ДАТУМ 

ЧАС 

ПРОСТОРИЈА 

 

Александар Дончевски 

Финансиско правни аспекти на дневни и сезонски аномалии во берзанското тргување  

08.03.2024 

(ПЕТОК) 

11:00 

СТАРА САЛА ЗА ННС 

Христина Глигоровска 

Субјективитетот на физичките лица како учесници во граѓанско-правните односи 

08.03.2024 

(ПЕТОК) 

12:00 

СТАРА САЛА ЗА ННС 

Виолета Илиевска 

Граници на управно-судската заштита на управните договори 

14.03.2024 

(ЧЕТВРТОК) 

11:00 

СТАРА САЛА ЗА ННС 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux