Термини за испит за ПРВ Циклус на студии по Новинарство и Односи со јавност

Во прилог се термините за испит за ПРВ Циклус на студии по Новинарство и Односи со јавност. ТУКА.