XXVI Ораторска вечер ,,Иво Пухан” на Правниот факултет ,,Јустинијан Први” во Скопје

Универзитет ,,Св. Кирил и МетодијПравен факултет ,,Јустинијан Први” во Скопје

Организациониот одбор на Ораторската вечер ,,Иво Пухан” објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК

за учество на XXVI Ораторска вечер ,,Иво Пухан”

Сите заинтересирани за учество на XXVI Ораторска вечер ,,Иво Пухан” се поканети да се пријават по електронски пат на следнава мејл  адреса:   e.kranlibajram@pf.ukim.edu.mk најдоцна  до  среда,  8.11.2023 година. Пријавата  треба да содржи име и   презиме на кандидатот/ката, циклус, година и насока, како и единицата при УКИМ на која студира.

Повикот е отворен за студенти од сите три циклуси студии на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј”-Скопје.

Организационен одбор на Ораторската вечер ,,Иво Пухан”

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux