Вонредни професори

 

1. Бачовска Недиќ, д-р Јасна 15. Илиќ Димоски, д-р Дивна
2. Гавриловиќ, д-р Ненад 16. Марковиќ д-р Ненад
3. Гоцевски, д-р Драган 17. Наумовски, д-р Васко
4.  Петревска, д-р Биљана 18. Ристов, д-р Ангел
5. Пржеска, д-р Тина 19. Груевска Дракулевски, д-р Александра
6. 20. Ристова-Астеруд, д-р Кaролина
7.  Деаноска Трендафилова, д-р Александра 21. Стојков, д-р Александар
8. Зафироски, д-р Јован 22. Спасевски, д-р Дарко
9. Здравева, д-р Неда 23. Стратилати Михајлова, д-р Елена
10. Спасеновски, д-р Александар 24. Шумановска-Спасовска, д-р Ивана
11.Божиновски, д-р Владимир 25.Блажевска, д-р Даниела
12. Мисоски, д-р Бобан 26. Василевска, д-р Иванка
13. Брсакоска-Базеркоска, д-р Јулија 27. Рашковски, д-р Драги
14. Јовевски, д-р Лазар 28.Рајчиновска Пандева, д-р Ирена
29.Трајковска Христовска, д-р Јелена