Вонредни професори

 

1. Бачовска Недиќ, д-р Јасна 13. Климовски, д-р Александар
2. Гавриловиќ, д-р Ненад 14. Марковиќ д-р Ненад
3. Гоцевски, д-р Драган 15. Наумовски, д-р Васко
4. Гризо, д-р Мелина 16. Ристов, д-р Ангел
5. Пржеска, д-р Тина 17. Груевска Дракулевски, д-р Александра
6. Докмановиќ, д-р Мишо 18. Ристова-Астеруд, д-р Кaролина
7.  Деаноска Трендафилова, д-р Александра 19. Стојков, д-р Александар
8. Зафироски, д-р Јован 20. Спасевски, д-р Дарко
9. Здравева, д-р Неда 21. Стратилати Михајлова, д-р Елена
10. Илиевски, д-р Зоран 22. Шумановска-Спасовска, д-р Ивана
11.Божиновски, д-р Владимир 23.Блажевска, д-р Даниелаа
12.Дамјановски, д-р Иван 24. Василевска Додовска, д-р Иванка
25.Рајчиновска Пандева, д-р Ирена