Правни студии

Прв циклус

Втор циклус

ВТОР ЦИКЛУС
Реден број Насока Студии
1 Административно право и јавна администрација ЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
2 Казнено право ЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
3 Граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
4 Деловно право ЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
5 Историја на правото ЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
6 Корпоративно право ЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
7 Меѓународно право, право на ЕУ и дипломатија ЕДНОГОДИШНИ
Меѓународно јавно право, меѓународно приватно право, меѓународни односи и право на ЕУ ДВЕГОДИШНИ
8 Право на интелектуална сопственост ЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
9 Римско право и приватноправна традиција ЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
10 Уставно правo ЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
11 Финансово право и финансии ЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
Wordpress Table Plugin

 

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux